தமிழ்நாடு கூட்டணி 2016

அ.தி.மு.க. +
தி.மு.க. +
தேமுதிக-ம.ந.கூ.
நாம் தமிழர் கட்சி
பா.ஜனதா +
பா.ம.க.