இ.மதுசூதனன்

1989 தேர்தலில் ஆர்.கே. நகரில் போட்டியிட்டு தோல்வியை சந்தித்தார். 1991-ல் இதே தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார்.

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
254498
ஆண்
:
124506
பெண்
:
129889
திருநங்கை
:
103