110 விதியின் கீழ் அறிவித்த எந்த திட்டத்தையும் ஜெயலலிதா நிறைவேற்றவில்லை: விஜயகாந்த்