கராத்தே தியாகராஜன் தோளில் கைபோட்டு பேசிய மு.க.ஸ்டாலின்