சொன்ன திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதில் நாணயம் தவறாதவர் கருணாநிதி: கி.வீரமணி