இளைஞர்களுக்காகவும், தேசத்திற்காகவும் பணியாற்ற கூடிய ஒரே அரசு பா. ஜனதா: பிரதமர் மோடி பேச்சு