எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டும் திட்டத்தை தமிழக அரசு முடக்கி விட்டது