தி.மு.க. ஆட்சி அமைந்தால் அனைத்து விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி : கருணாநிதி