150 தொகுதிகளில் எங்கள் கூட்டணி வெற்றி பெறும்: வைகோ