தி.மு.க. ஆட்சி அமைந்ததும் பல்வேறு தொழிற்சாலைகள் தொடங்கப்படும் : கனிமொழி