எ. ராமர்

முடிவு அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது
Defeated

குளித்தலை தொகுதி தி.மு.க வேட்பாளராக இ.ராமர் போட்டியிடுகிறார். வயது 65. படிப்பு எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தொழில் விவசாயம். வசிப்பிடம் பாதிரிப்பட்டி, குளித்தலை. தந்தை பெயர் ஏராச்சி ரெட்டியார்.

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
208831
ஆண்
:
102914
பெண்
:
105915
திருநங்கை
:
2