ஏ. கலையரசி

முடிவு அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது
Defeated By

திருவண்ணாமலை தெற்கு மாவட்ட மகளிர் அணி துணை செயலாளர்

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
249814
ஆண்
:
125011
பெண்
:
124801
திருநங்கை
:
2