கீர்த்திகா முனியசாமி

பரமக்குடி நகர மன்றத் தலைவர்

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
296913
ஆண்
:
149225
பெண்
:
147680
திருநங்கை
:
8