பா. பென்ஜமின்

மதுரவாயல் பகுதிக் கழகச் செயலாளர். சென்னை மாநகராட்சி துணை மேயர்.

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
402131
ஆண்
:
204127
பெண்
:
197877
திருநங்கை
:
127