டிடிவி தினகரன்

ஏற்கனவே மக்களவை எம்.பி.யாகவும், மாநிலங்களவை எம்.பி.யாகவும் இருந்துள்ளார்.

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
254498
ஆண்
:
124506
பெண்
:
129889
திருநங்கை
:
103