தேர்தலில் செய்து கொண்டது உடன்பாடுதான்: மக்கள் நலக் கூட்டணியில் இருந்து த.மா.கா. விலகல் - ஜி.கே.வாசன் பேட்டி

கருத்துக்கள்