கருணாநிதியுடன் திருநாவுக்கரசர், எஸ்.வி.சேகர் சந்திப்பு

கருத்துக்கள்