குமரி மாவட்டத்தில் வர்த்தக துறைமுகம்: மக்களின் கருத்தை கேட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - முதல்வர்

கருத்துக்கள்