1600 கைதிகளை விடுதலை செய்ய தமிழக அரசு முடிவு

கருத்துக்கள்