ஜெயலலிதா பட திறப்புக்கு ஆதரவு - விஜயதரணி மீது நடவடிக்கை?

கருத்துக்கள்