பெண்கள் எளிதாக வேலைக்கு சென்றுவர அம்மா ஸ்கூட்டர் வழங்கப்பட்டு உள்ளது- முதலமைச்சர் பேச்சு

கருத்துக்கள்