புதிய கட்சிகளுக்கு வழிவிட்டு ஒதுங்க நாங்கள் முட்டாள் அல்ல- பிரேமலதா பேச்சு

கருத்துக்கள்