கமல் நடத்தும் மாநாட்டில் நல்லகண்ணு பங்கேற்கவில்லை - இந்திய கம்யூ. கட்சி அறிவிப்பு

கருத்துக்கள்