வருவாயை மறைத்து ஆற்றுமணல் கொள்ளையை மூடி மறைக்க சதி - ராமதாஸ் குற்றச்சாட்டு

கருத்துக்கள்