முதலாளிகளுக்கு ஆதரவாக செயல்படும் மத்திய அரசு - ஜி.ராமகிருஷ்ணன் குற்றச்சாட்டு

கருத்துக்கள்